Detaylar, Kurgu ve Tekne kiralama

Hassaten do?um gündüzü partileriniz yahut bekarl??a veda kucakin bo?azda tekne turu ho? bir tercih olu?turuyor. En anlaml? ve özel anlam?? olur? bo?azda oturmak, a?k?n ritmini tekne turunda tutmak için yemekli tekne turu fiyatlar? kar?? haber edinebilirsiniz.Bir dahaki sefere tefsir yapt???mda kullan?lmak üzere giri?im?, elektronik posta adre

read more

Büyülenme Hakkında Yat kiralama

Tekne nöbetletmesi olarak düver bizimle ba?lant? kuracaks?n?z. Sizinle bizim aram?zda ayr?ks? bir arac? bulunmamaktad?r.  ?) Zatî verilerin kanuna ayk?r? olarak kârlenmesi yüz zarara u?ramas? hâlinde zarar?n giderilmesini dilek etme,TURSAB ile meydana getirilen Tören düzeni ile belgelendirilen gemilerimizle, TURSAB bünyesinde kâin gezim

read more